PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Servisiranje računara - hardware (Juli 2019)