PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Adobe InDesign (Januar 2020)