PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Servisiranje računara - hardware (Januar 2020)