PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Servisiranje računara - hardware (Septembar 2020)

PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Servisiranje računara - hardware (Septembar 2020)


Kandidati koji nisu pohađali kurseve u KC Kralj Fahd a aplicirali su za napredni stepen bilo kog kursa, radit će test za određivanje nivoa.

Spiskovi kandidata za testiranje
bit će objavljeni u srijedu, 23.09.2020. godine poslije 16.00 sati na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Testiranje iz informatike
će se održati u utorak, 29.09.2020. godine i u srijedu, 30.09.20209. godine.

Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u petak, 02.10.2020. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje u ponedjeljak, 05.10. odnosno u utorak, 06.10.2020. godine zavisno od rasporeda kursa.

Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.