PRIJAVA ZA KURS Napredni MS Excel 2016 (Juli 2021)

PRIJAVA ZA KURS Napredni MS Excel 2016 (Juli 2021)


Kandidati koji nisu pohađali kurseve u KC Kralj Fahd a aplicirali su za napredni stepen bilo kog kursa, radit će test za određivanje nivoa.

Spiskovi kandidata za testiranje
bit će objavljeni u četvrtak, 12.08.2021. godine poslije 16.00 sati na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Testiranje iz informatike
će se održati u srijedu, 18.08. i u četvrtak, 19.08.2021. godine.

Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u četvrtak, 26.08.2021. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje u ponedjeljak, 30.08. odnosno u utorak, 31.08.2021. godine zavisno od rasporeda kursa.

Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.

Informacije o kursu
Prijemni ispit, vrijeme trajanja, potrebno predznanje, cilj kursa ...
     Napredni Excel.pdf