PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - HTML & CSS (Juli 2022)

PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - HTML & CSS (Juli 2022)


Kandidati koji nisu pohađali kurseve u KC Kralj Fahd a aplicirali su za napredni stepen bilo kog kursa, radit će test za određivanje nivoa.

Spiskovi kandidata za testiranje
bit će objavljeni u srijedu, 24.08.2022. godine poslije 16.00 sati na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Testiranje iz informatike
će se održati u utorak, 30.08.2022. godine.

Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u četvrtak, 01.09.2022. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje
u ponedjeljak, 05.09. odnosno u utorak, 06.09.2022. godine zavisno od termina.

Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.

Informacije o kursu
Prijemni ispit, vrijeme trajanja, potrebno predznanje, cilj kursa ...
     HTML & CSS.pdf