PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - JavaScript (Juli 2021)