PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Wordpress (Novembar 2022)

PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Wordpress (Novembar 2022)


Kandidati koji nisu pohađali kurseve u KC Kralj Fahd a aplicirali su za napredni stepen bilo kog kursa, radit će test za određivanje nivoa.

Spiskovi kandidata za testiranje
bit će objavljeni u petak, 16.12.2022. godine poslije 16.00 sati na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Testiranje iz informatike
će se održati u ponedjeljak, 19.12.2022. i u utorak, 20.12.2022. godine.

Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u četvrtak, 22.12.2022. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje
u ponedjeljak, 26.12., odnosno u utorak, 27.12.2022. godine zavisno od termina.


Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.

Informacije o kursu
Prijemni ispit, vrijeme trajanja, potrebno predznanje, cilj kursa ...
     Wordpress.pdf