PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Osnove rada na računaru (Novembar 2022)

PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Osnove rada na računaru (Novembar 2022)


Kandidati koji nisu pohađali kurseve u KC Kralj Fahd a aplicirali su za napredni stepen bilo kog kursa, radit će test za određivanje nivoa.Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u četvrtak, 15.12.2022. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje u subotu, 17.12.2022. godine.


Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.

Informacije o kursu
Prijemni ispit, vrijeme trajanja, potrebno predznanje, cilj kursa ...