PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - JavaScript (Januar 2023)

PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - JavaScript (Januar 2023)


Kandidati koji nisu pohađali određene kurseve u KC "Kralj Fahd" a prijavili su se za JavaScript, radit će prijemni test.

Spiskovi kandidata za testiranje
bit će objavljeni u petak, 10.02.2023. godine poslije 16.00 sati na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Testiranje iz informatike
će se održati u ponedjeljak, 13.02.2023. i u utorak, 14.02.2023. godine.

Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u četvrtak, 16.02.2023. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje
u ponedjeljak, 20.02., odnosno u utorak, 21.02.2023. godine zavisno od termina.


Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.
Informacije o kursu
Prijemni ispit, vrijeme trajanja, potrebno predznanje, cilj kursa ...
     JavaScript.pdf