PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE (Januar 2023)

PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE (Januar 2023)Kandidati koji nisu pohađali određene kurseve u KC "Kralj Fahd" a koji su se prijavili za neki od ponuđenih kurseva, radit će prijemni test.
- Za kurs MS Windows 10 nije potrebno testiranje

Spiskovi kandidata za testiranje
bit će objavljeni u petak, 10.02.2023. godine poslije 16.00 sati na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Testiranje iz informatike
će se održati u ponedjeljak, 13.02.2023. i u utorak, 14.02.2023. godine.

Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u četvrtak, 16.02.2023. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje
u ponedjeljak, 20.02., odnosno u utorak, 21.02.2023. godine zavisno od termina.


Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.

Informacije o kursu
Prijemni ispit, vrijeme trajanja, potrebno predznanje, cilj kursa ...

     Windows 10.pdf

     Word 2021.pdf

     Excel 2021.pdf

     Access 2021.pdf

     Powerpoint 2021.pdf

     Internet.pdf