PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Osnove rada na računaru (Januar 2023)

PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Osnove rada na računaru (Januar 2023)


Konačni spiskovi primljenih kandidata i ostale obavijesti vezane za početak kursa
bit će objavljene u četvrtak, 16.02.2023. godine poslije 16.00 sati.

Kurs počinje u subotu, 18.02.2023. godine.


Kurs je namijenjen za osobe starije od 18 godina.

Informacije o kursu
Prijemni ispit, vrijeme trajanja, potrebno predznanje, cilj kursa ...

     Osnove rada na računaru.pdf