PRIJAVA ZA KURS INFORMATIKE - Python - osnove (Mart 2024)